Tożsamość wizualna

Potrzeba manifestacji własnej tożsamości zrodziła się wraz z potrzebą wyróżnienia myśliwego, wodza plemienia, szamana, księdza, miasta, kraju, króla. W handlu należało oznaczyć piekarza, rzeźnika… dzisiaj IBM, Hondę czy Apple. Od malowania ciała, masek i kostiumów, tatuaży, znaków wypalanych na ciele, aż do szkolnych krawatów, odpowiedniego kapelusza czy modnej sukienki. Lecz całościowy, wszechstronny i zintegrowany (a więc skuteczny) program indywidualnej tożsamości pojawił się dopiero w epoce samurajów. (W Europie wraz z epoką feudalną, kiedy żywa była symbolika Rycerzy Okrągłego Stołu, gdy pojawiła się herbowa tarcza i sztandar).

Burton Kramer